Singers, Lyrics, Contact

Akif İslamzade - Keçən Günlərimi Kaytaraydılar Song Lyrics

Akif İslamzade - Keçən Günlərimi Kaytaraydılar

Akif İslamzade - Keçən Günlərimi Kaytaraydılar lyrics

Mənə bircə kəlmə can söyləsəydin
O bircə kəlmənə min can verərdim
Ömrünü, gününü dərd eyləsəydin
Ömrümü, günümü dərman verərdim.

Bezdirdim mən səni sədaqətimlə
Qaldım həsrətinlə, müsibətinlə
Könlümü alsaydın bu zülmətinlə
Sənə bir günəşli cahan verərdim.

Nəqarət
O çağlar necə də mənə haydılar
Könlümə, gözümə şəfəq yaydılar
Keçən günlərimi qaytaraydılar
Gələn günlərimi qurban verərdim.

Elə ayrıldıq ki, səninlə ey gül
Bir də ayrılıqdan ayrı düşmərik
Ah, bu son hicranın vüsalı müşkül
Dağ dağa rast gələr, biz görüşmərik.
Singer (band) name: Akif İslamzade
Song name: Keçən Günlərimi Kaytaraydılar
Keywords: Akif İslamzade songs and lyrics, Keçən Günlərimi Kaytaraydılar song text, Akif İslamzade Keçən Günlərimi Kaytaraydılar words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Akif İslamzade Keçən Günlərimi Kaytaraydılar lyrics page. You can find the biography and songs of Akif İslamzade on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions