Singers, Lyrics, Contact

Kızılbaş Alevi Bektaşi Şiiri - Vahdetname Song Lyrics

Kızılbaş Alevi Bektaşi Şiiri - Vahdetname

Kızılbaş Alevi Bektaşi Şiiri - Vahdetname lyrics

Daha Allah ile cihan yok iken
Biz onu var edip ilan eyledik
Hakk''a layık hiçbir mekan yok iken
Aldık Hanemize mihman eyledik

Kendisinin ismi henüz yok idi
İsmi şöyle dursun cismi yok idi
Hiçbir kıyafeti resmi yok idi
Şekil verip tıpkı insan eyledik

Allah ile burda birleştik
Nokta-i amaya girdik yerleştik
Sırr-ı Küntü kenzi orda söyleştik
İsmi şerifini Rahman eyledik

Aşikar olunca zat ü sıfatı
Kûn dedik var ettik bu semavatı
Birlikte yarattık hep kainatı
Nam ü nişanını cihan eyledik

Yerleri gökleri yaptık yedi kat
Altı günde tamam oldu kainat
Yarattık içinde bunca mahlûkat
Ezkarını verdik ihsan eyledik

Asılsız fasılsız yaptık cenneti
Huri gılmanlara verdik ziyneti
Türlü vaatlerle her bir milleti
Sevindirip şad ü handan eyledik

Adem ile Havva birlik idiler
Ne güzel bir mekan bulduk dediler
Cennetin içinde buğday yediler
Sürdük bir tarafa puyan eyledik

Vahdet sarayına girenler için
Hakkı hakkel yakın görenler için
Bu sırrı Harabi bilenler için
Birlik meydanında cevlan eyledik
Singer (band) name: Kızılbaş Alevi Bektaşi Şiiri
Song name: Vahdetname
Keywords: Kızılbaş Alevi Bektaşi Şiiri songs and lyrics, Vahdetname song text, Kızılbaş Alevi Bektaşi Şiiri Vahdetname words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Kızılbaş Alevi Bektaşi Şiiri Vahdetname lyrics page. You can find the biography and songs of Kızılbaş Alevi Bektaşi Şiiri on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2019, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions