Singers, Lyrics, Contact

No Land - Payız Song Lyrics

No Land - Payız

No Land - Payız lyrics

Gülür yenə yağış hüzünlərdən
Bilən bilir nədir səssizliklər
Atıb-tutur ürək bu günlərdə
Yalan həyat, yalan sənsizliklər

Tez solur yarpaqlar
Solmadan səndən yazıram
Axıb gedir yenə barmaqlar
Çağır, gəlim dünəndən hazıram
Singer (band) name: No Land
Song name: Payız
Keywords: No Land songs and lyrics, Payız song text, No Land Payız words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our No Land Payız lyrics page. You can find the biography and songs of No Land on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions