Singers, Lyrics, Contact

Myslovitz - Zwyk Song Lyrics

Myslovitz - Zwyk

Myslovitz - Zwyk lyrics

Do fontanny wrzucam grosz
Na rowerze ktoњ
Rekord bije swуj
Ktoњ oczyњciі brudny staw
Ktoњ przekroczyі wpіaw
Rzekк wspomnieс zіych

Dzieс zwykіy dzieс
Deszcz na twarzy
Czarno biaіy film komedia
Ludzi w kinie tіum

Dzieс zwykіy dzieс
Deszcz na twarzy
Czarno biaіy film komedia
Ludzi w kinie tіum

Gdzieњ o piкжset krokуw st№d
W rкku niesie ktoњ
Peіno rуїnych spraw
Moїe kupiк sobie psa
Moїe lepiej lwa
Kobiet bкdzie w brуd

Dzieс zwykіy dzieс
Deszcz na twarzy
Czarno biaіy film komedia
Ludzi w kinie tіum

Dzieс zwykіy dzieс
Deszcz na twarzy
Czarno biaіy film komedia
Ludzi w kinie tіum
Singer (band) name: Myslovitz
Song name: Zwyk
Keywords: Myslovitz songs and lyrics, Zwyk song text, Myslovitz Zwyk words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Myslovitz Zwyk lyrics page. You can find the biography and songs of Myslovitz on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions