Singers, Lyrics, Contact

Heaven Grey - Zudusī Dzīvība (Lost Life) Song Lyrics

Heaven Grey - Zudusī Dzīvība (Lost Life)

Heaven Grey - Zudusī Dzīvība (Lost Life) lyrics

Man dzīvība dziest
Es palaiþu to pa straumei
Tā nepretosies
Kas kritis, tas nepiecelsies

Laiks skrien
Tā straumes gāþas man pāri
Tas neapstāies
Tas nepārstās par mani smieties

Es zinu, ka tu gribi, lai dodos ātrāk
Es zinu, ka ðeit pienāks nakts
Un kļūs vēl tumðāks
Es negribu būt tavā varā
Atver man vārtus, es gribu ārā.

MAn ticiba zūd
Mani baisākie murgi mostās
Tie vēro un jūt
Tie jūt, ka dvēsele baidās

Laiks skrien
Tas sasien un rauj mani līdzi
Tas neapstāies
Tas pieliks soli un turpinās smieties

Es zinu, ka tu gribi, lai dodos ātrāk
Es zinu, ka ðeit pienāks nakts
Un kļūs vēl tumðāks
Es negribu būt tavā varā
Atver man vārtus, es gribu ārā.
Singer (band) name: Heaven Grey
Song name: Zudusī Dzīvība (Lost Life)
Keywords: Heaven Grey songs and lyrics, Zudusī Dzīvība (Lost Life) song text, Heaven Grey Zudusī Dzīvība (Lost Life) words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Heaven Grey Zudusī Dzīvība (Lost Life) lyrics page. You can find the biography and songs of Heaven Grey on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions