Singers, Lyrics, Contact

Cemil Koçgün - Zöre & Hîva Zerî Song Lyrics

Cemil Koçgün - Zöre & Hîva Zerî

Cemil Koçgün - Zöre & Hîva Zerî lyrics

Ruyê tê ya hîva zerî
Li alemê tevdigerî
Zöre, tu wer pir rindikî
Herkes li du te digerî


Biroşa(Beroşa) dest Zöre tijî
Giran here av dirijî
Zöre, tu xwe pir li ba meke
Herkes tera pir dibîne
Çiya yê Maran bilinde
Hêla xwe jêrîn gunde
Zöre îro ji min hizkir
Ruyê min çiqa pir rinde
Singer (band) name: Cemil Koçgün
Song name: Zöre & Hîva Zerî
Keywords: Cemil Koçgün songs and lyrics, Zöre & Hîva Zerî song text, Cemil Koçgün Zöre & Hîva Zerî words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Cemil Koçgün Zöre & Hîva Zerî lyrics page. You can find the biography and songs of Cemil Koçgün on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions