Singers, Lyrics, Contact

Aşık Erbabi - Zibadır Sevdiğim Song Lyrics

Aşık Erbabi - Zibadır Sevdiğim

Aşık Erbabi - Zibadır Sevdiğim lyrics

Zibadır sevdiğim kadd-ü kametin
Nice vasfedeyin civanım seni
Beni Mecnun etti çeşm-i afetin
Leyla'ya benzettim a canım seni

Kaşların kemandır, müjganın oktur
Arz-ı halin çeker müşterin çoktur
Dünyayı verseler gönlümde yoktur
Vermezen ey hüsn-i fettanım seni

Erbabı aşıkım ey dil güvendim
Hasretinle yandım canım efendim
Hakikat eyle gel sen de levendim
Gönlümün tahtında sultatım seni

Hatadan saklasın İslam'ı Allah
Münacat'ım budur Ulu Subhan'a
Gelip geçer ömrümüzün kervanı
Bir gün de Azrail sunar bu cana

Dinleyin kelamı ahbab-ü yaran
Bakındi kalmadı Mühr-i Süleyman
Azrail bu canı aldığı zaman
Götürürler anı mezaristana

Ne ettiyse bulur anın içinde
Fayda yoktur asla anın içinde
İmam talkın verir başı ucunda
Ol vakitte mevta kalkıp uyana
Singer (band) name: Aşık Erbabi
Song name: Zibadır Sevdiğim
Keywords: Aşık Erbabi songs and lyrics, Zibadır Sevdiğim song text, Aşık Erbabi Zibadır Sevdiğim words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Aşık Erbabi Zibadır Sevdiğim lyrics page. You can find the biography and songs of Aşık Erbabi on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions