Singers, Lyrics, Contact

Koca Mehmed - Zeytün Beli Gürleyerek Song Lyrics

Koca Mehmed - Zeytün Beli Gürleyerek

Koca Mehmed - Zeytün Beli Gürleyerek lyrics

Zeytün beli gürleyerek
Ben gızımı gelin ettim
Ben gızımı gelin ettim
Üzengisi parlayarak

Gızın gızların içinde
Yemen gınası saçında
Torlak mayalar gibi sallanır
Zeytin belinin içinde

Arkasında çay örgüsü
Bu da Server'in görgüsü
Günamayın emmi dayı
Gözellik Allah vergisi

Evlerinin önü firez
Aklını çıtlattın biraz
Yüz gülgülü dudak kirez
Ben de verdim bir yosmayı

Gelin gızlar gelin gızlar
Alt gapıya durun gızlar
Server'imi öldü derler
Kefinini dürün gızlar

Nerden gelirsin yelerek
Alnının terin silerek
Ben Server'ime muska yazdırdım
Gece uygusuz galarak
Singer (band) name: Koca Mehmed
Song name: Zeytün Beli Gürleyerek
Keywords: Koca Mehmed songs and lyrics, Zeytün Beli Gürleyerek song text, Koca Mehmed Zeytün Beli Gürleyerek words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Koca Mehmed Zeytün Beli Gürleyerek lyrics page. You can find the biography and songs of Koca Mehmed on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions