Singers, Lyrics, Contact

Yusuf Gül - Zeybek Song Lyrics

Yusuf Gül - Zeybek

Yusuf Gül - Zeybek lyrics

Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır aman
Yağmur yağar silahları efem ıslanır
Bir gün olur aman deli gönül uslanır aman

Eyvah olsun tellide doru efem şanına
Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına

Karşı dağı aman duman duman bürüdü aman
Üçyüz atlı beş yüz yaya efem yürüdü
Sarı zeybek aman şu cihanda biridi aman

Eyvah olsun tellide doru efem şanına
Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına
Singer (band) name: Yusuf Gül
Song name: Zeybek
Keywords: Yusuf Gül songs and lyrics, Zeybek song text, Yusuf Gül Zeybek words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Yusuf Gül Zeybek lyrics page. You can find the biography and songs of Yusuf Gül on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions