Singers, Lyrics, Contact

Abdal - Zere Song Lyrics

Abdal - Zere

Abdal - Zere lyrics

Gundê hember gundê me ye
Qe ku tune sed mal heye
Gunde ku qiz u buk te de tune
Ew gunda jî xirabe ye
Wey liminê wey liminê
Zerya min çû pezxwedanê
Hatim Zerê birevînim
Pêşî kete zivistanê
Ez Dêrsimê wê da tême
Qorê zêran yek jê kêm e
Karê xwedê kes nizane
Ez nesîbê canê kê me
Türkçe Çeviri
Karşı köy bizim köydür
Hiç yoksa yüz evdir
Bir köy ki içinde kız yok gelin yok
O köy de yıkık döküktür
Vay bana vaylar bana
Zeryam koyun otlatmaya gitti
Geldim Zerê yi kaçırmaya
Mevsim kış oldu
Ben Dersim'in ötesinden geliyorum
Altın takımından biri eksik
Allah'ın işini kimse bilmez
Ben hangi canın nasibiyim
Singer (band) name: Abdal
Song name: Zere
Keywords: Abdal songs and lyrics, Zere song text, Abdal Zere words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Abdal Zere lyrics page. You can find the biography and songs of Abdal on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions