Singers, Lyrics, Contact

Fahri Vardar - Zemun Zemun Allı Zemun Song Lyrics

Fahri Vardar - Zemun Zemun Allı Zemun

Fahri Vardar - Zemun Zemun Allı Zemun lyrics

Zemun Zemun allı Zemun
Taşın toprak karlı Zemun
Ben Zemun'a varacağım
Ben Zemun'da kalacağım

Zemun yolu uzun urgan
Üstümüzde yoktur yorgan
Ağla beni anneciğim
Ben Zemun'da kaldım kurban

Zemun yolu gezilir mi
Tabur yola dizilir mi
Ağla beni anneciğim
Zemun'a dek gezilir mi

Çıktım Zemun'un düzüne
Eşmayzeri aldım dizime
Dediler düşman geliyor
Ölümü aldım gözüme

Karavanlar çalıyor
Binbaşılar darılıyor
Darılmayın binbaşılar
Can ciğerden ayrılıyor

Mapushane kapısına
Nail oldum yapısına
Asker oğlum kurban gitti
Kilit vurun kapısına
Singer (band) name: Fahri Vardar
Song name: Zemun Zemun Allı Zemun
Keywords: Fahri Vardar songs and lyrics, Zemun Zemun Allı Zemun song text, Fahri Vardar Zemun Zemun Allı Zemun words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Fahri Vardar Zemun Zemun Allı Zemun lyrics page. You can find the biography and songs of Fahri Vardar on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions