Singers, Lyrics, Contact

Maanam - Zdrada Song Lyrics

Maanam - Zdrada

Maanam - Zdrada lyrics

Zdrada zdrada
Podstepne zimne oczy gada
Zdrada zdrada
Czai sie snuje wlizguje wkrada
Wpisano zdrade w pocaunek
W czue spojrzenia w szlachetny trunek
Przypywa w nocy jak zimna woda
Dla zdrady adnej chwili nie szkoda
Zdrada Zdrada Zdrada
Podstepne zimne oczy gada
Zdrada Zdrada Zdrada
Jestemy sami zupenie sami
Zdradzone ony meowie dzieci
Zdradzone wszystkie ideay
Biae jest czarne czarne jest biae
Pionowo rwno sztywno bez ez
An face i profil baczno i spocznij
Wszystko dokadnie ju uoone
Donie przy udach przy udach donie
Zdrada Zdrada Zdrada
Podstepne zimne oczy gada
Zdrada Zdrada Zdrada
Nie wiem ju nawet kto kogo zdradza
Czy zdradzam ja czy kto mnie zdradza
Niepewno straszna zatruwa mi ycie
Byle nie widzie byle nie sysze
Wpisano zdrade w pocaunek
W czue spojrzenia w szlachetny trunek
Przypywa w nocy jak zimna woda
Dla zdrady adnej chwili nie szkoda
Zdrada Zdrada Zdrada
Podstepne zimne oczy gada
Zdrada Zdrada Zdrada
Singer (band) name: Maanam
Song name: Zdrada
Keywords: Maanam songs and lyrics, Zdrada song text, Maanam Zdrada words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Maanam Zdrada lyrics page. You can find the biography and songs of Maanam on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions