Singers, Lyrics, Contact

Necrocock - Zátoka Spánku Song Lyrics

Necrocock - Zátoka Spánku

Necrocock - Zátoka Spánku lyrics

Zatím cos tak dlouho spala - nekonečné soužení
Dvě tři malá křídla vplula - nekonečné bloudění
a obloze mraky temné - chápeš co se mohlo stát
Cítíš neuchopitelné - jak mohlas tak dlouho spát

V zátoce spánku tvá touha vyplouvá a já to cítím
Stále míří nìkam k cizím pevninám - bolestné nevědomí
Zátoka spánku můj návrat vyvolá a já to ztrácím
V záchvatu náhle mizím v temných hlubinách v zákoutích podvědomí
Singer (band) name: Necrocock
Song name: Zátoka Spánku
Keywords: Necrocock songs and lyrics, Zátoka Spánku song text, Necrocock Zátoka Spánku words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Necrocock Zátoka Spánku lyrics page. You can find the biography and songs of Necrocock on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions