Singers, Lyrics, Contact

Ali Çatlı - Zandalya Getirin Gelin Otursun Song Lyrics

The image of Ali Çatlı

Ali Çatlı - Zandalya Getirin Gelin Otursun lyrics

Zandalya getirin gelin otursun
Çığrın gızın anasını eksiğini görsün
Bitmeyen işleri felek bitirsin

(Bağlantı)
Meleğim meleğim allı meleğim
Düşmanımız çoktur seni göreyim

Dolaştık da geldik bağdan bahçeden
Ellerin çıkmasın altın akçeden
Çeyizin toplansın gümüş bohçadan

Bağlantı

Geldiğimiz yollar bağlar arası
Gızım gelin oldu deyi ağlar anası
Eline yakışmış gelin gınası

Bağlantı

Ağbeyim kır atı çayıra bağlasın
Gır at kişnedikçe anam ağlasın
Şu benim gönlümü kimler eylesin

Bağlantı

Zabala gelecek atın eğerli
Alacamız olan senden değerli
Kızımızı sorarsan ondan hünerli

Bağlantı

Gettığın yollar hep iniş yokuş
Seni göreyim gızım gaynana yakış
Eline yakışsın beklenen her iş

Bağlantı

Ak çeşmenin suyu gurnadan akar
Heç anasız bubasız gelin mı galkar
Gelinlik şerbeti gaynanan çalkar

Bağlantı
Singer (band) name: Ali Çatlı
Song name: Zandalya Getirin Gelin Otursun
Keywords: Ali Çatlı songs and lyrics, Zandalya Getirin Gelin Otursun song text, Ali Çatlı Zandalya Getirin Gelin Otursun words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Ali Çatlı Zandalya Getirin Gelin Otursun lyrics page. You can find the biography and songs of Ali Çatlı on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions