Singers, Lyrics, Contact

Arifi - Zalimdir Mazlumun Tutmaz Hürmetin Song Lyrics

Arifi - Zalimdir Mazlumun Tutmaz Hürmetin

Arifi - Zalimdir Mazlumun Tutmaz Hürmetin lyrics

Zalimdir mazlumun tutmaz hürmetin
Felek cefasını demir baş etti
Bir kara demirci gönül saatin
Bir çekiç urunca hordehaş etti

Budur daim mürüvveti habibin
Uşşaka rahmi yok felek tabibin
Nice mihnetkeşin nice garibin
Gönlün mahzun etti gözün yaş etti

Şahrahı semti canan tutanı
Silsile-i aşkı canan tutanı
Derd-i derunu nihan tutanı
Rüsvayı âm edüp halka faş etti

Arifi uşşakın kârı zâr oldu
Hemdemi gamü elemi rüzgar oldu
Aldanup feleğe biyar oldu
Kimi göz oynadup kimi kaş etti
Singer (band) name: Arifi
Song name: Zalimdir Mazlumun Tutmaz Hürmetin
Keywords: Arifi songs and lyrics, Zalimdir Mazlumun Tutmaz Hürmetin song text, Arifi Zalimdir Mazlumun Tutmaz Hürmetin words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Arifi Zalimdir Mazlumun Tutmaz Hürmetin lyrics page. You can find the biography and songs of Arifi on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions