Singers, Lyrics, Contact

Ahmet Mikdat Poyraz - Zalim Bulacak Ettiğini Song Lyrics

Ahmet Mikdat Poyraz - Zalim Bulacak Ettiğini

Ahmet Mikdat Poyraz - Zalim Bulacak Ettiğini lyrics

Zalim bulacak ettiğini sen yine sabr et
Allah'a tevekkül ederek doğru selim git
Gördün mü ki zalim ede tahlis-i giriban
Elbette kırar boynunu bir sillede devran
Evler yıkanın hanesi olmaz mı beyaban
Yıkmaz mı onun hanesini gerdeş-i ezman
Eytam ü aram ile eden rene ü hakaret
Çekmez mi ki ol lahd-i perişanide zahmet
Cümle insafını atmış ta çekilmiş tare
Vurmaz mı kader sinesine bir acı yare
Allah diyenin hamisi Allah-i celidir
Biçarelerin hasmı nihayette zelidir
Mağrur-i cesaret olana etme tekapu
Hiç var mı tekebbürle eden alemi tapu
Her kim ki eder Hak'ka tevekkül ruşeninde
Elbette muvaffak olacak cümle işinde

Tertibe bakıp akıbeti eyleme teslim
Manaya hulul eyleyemez maddeyi talim
Tedbiri bozar kudret-i Rab lahza içinde
Binlerce misal var buna bu din-i mübinde
Bahriyyesine müstenit en düşmen-i cellat
Etmekte bugün gösteriyor alemi berbat
Etsin yine etsin ki olur kendi harabe
Kudret dökecek askerini zir ü türaba
Vahşet mi nedir böyle mezalim ki yapıldı
Masumlara binlerce şarapnel ki atıldı
Bilmem bu mudur alem-i insanda temeddün
İster mi bunu şimdi acep bir mütemeddin
Haşa diyemem çünkü beşer cevher-i yektir
Haksız yere kan dökmeyerek o da yüksektir
Singer (band) name: Ahmet Mikdat Poyraz
Song name: Zalim Bulacak Ettiğini
Keywords: Ahmet Mikdat Poyraz songs and lyrics, Zalim Bulacak Ettiğini song text, Ahmet Mikdat Poyraz Zalim Bulacak Ettiğini words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Ahmet Mikdat Poyraz Zalim Bulacak Ettiğini lyrics page. You can find the biography and songs of Ahmet Mikdat Poyraz on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions