Singers, Lyrics, Contact

Elgibbor - Za Ciebie I Za Mnie Song Lyrics

Elgibbor - Za Ciebie I Za Mnie

Elgibbor - Za Ciebie I Za Mnie lyrics

Czarne niebo, chmury, na wzgórzu krzyż
A na nim ciało ociekające krwią,
Ludzie zabili go choć On nic nie zrobił złego
Boża krew spływa na nas
On umarł za kazdego z nas
Nie zachwiał się za nas umrzeć
Zrobił ten krok by nas wyzwolić.
Jezus umarł za nas, Jezus oddał swoją krew
Panie, ja chce iść za Twoim wzorem
Panie Tyś który umarł za mnie
Jezu, Jedyny Królu, Jezus, Król Królów
Pan Panów, On umarł za każdego z nas
On zapłacił za każdego z nas
Jezus Król, Jedyny zbawiciel
Dzięki niemu mamy odpuszczenie grzechów
Dzięki niemu mamy dostęp do Ojca w niebie
Dzięki niemu żyje
Chrystus umarł, a ja chcę umrzeć z Nim
I narodzić się na nowow Królestwie
Które przygotował dla mnie w niebie
Singer (band) name: Elgibbor
Song name: Za Ciebie I Za Mnie
Keywords: Elgibbor songs and lyrics, Za Ciebie I Za Mnie song text, Elgibbor Za Ciebie I Za Mnie words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Elgibbor Za Ciebie I Za Mnie lyrics page. You can find the biography and songs of Elgibbor on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions