Singers, Lyrics, Contact

Gülcihan Koç - Yüzüm Süre Süre Song Lyrics

Gülcihan Koç - Yüzüm Süre Süre

Gülcihan Koç - Yüzüm Süre Süre lyrics

Yüzüm süre süre geldim dergaha
Erenler meydanı uludur deyi
Aradım noksanım özümde buldum
Kusura kalmayan Ali'dir deyi
Şehzadem var deyi inandım geldim
Arayı arayı ben piri buldum
Gönlüm kuşu gönül avına saldım
Cigalı turnamın telidir deyi
Hakisar olmuşam pirin yoluna
Sultan olan bakar kulun halına
Bir bahs ile bindik derya salına
Yüzerim pirimin gölüdür deyi
Cevahir madeni pirin elleri
Seherde açılır gonca gülleri
Kılavuznan aştık yüce belleri
Menzilim erenler yoludur deyi
Veli'm pire vardı pir meydanında
Her ne ister isen var meydanında
Alışveriş eylen kâr meydanında
Metahım bezirgan malıdır deyi
Singer (band) name: Gülcihan Koç
Song name: Yüzüm Süre Süre
Keywords: Gülcihan Koç songs and lyrics, Yüzüm Süre Süre song text, Gülcihan Koç Yüzüm Süre Süre words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Gülcihan Koç Yüzüm Süre Süre lyrics page. You can find the biography and songs of Gülcihan Koç on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions