Singers, Lyrics, Contact

Aşık Said - Yusuf Paşa (Padişahım Olsun) Song Lyrics

Aşık Said - Yusuf Paşa (Padişahım Olsun)

Aşık Said - Yusuf Paşa (Padişahım Olsun) lyrics

Padişahım olsun kılıcın keskin
İşitsin hünkarım a'da da cengin
Görmedim cihanda vezirin dengin
Urun şahbazlarım der Yusuf Paşa

Gazaya fermanlar etti Zıllullah
Alimler çağırır Narun mir-Allah
Cümle hazır olduk fi-sebilillah
Urun gazilerim der Yusuf Paşa

Amana gel Nemçe eyleme inat
Gelen Yusuf Paşa kahraman-sıfat
Avn-ı Hak ile bulamazsın necat
Urun yiğitlerim der Yusuf Paşa

Haznedar'ım alsın gönüllülerim
Din uğruna feda can ile serim
Bir gaza-yı ekber sizden isterim
Göreyim sizleri der Yusuf Paşa

Yirmi dört gönüllü Haznedar Ağa
Coşup ağalarım misal-i derya
Beş yüz iç ağası cümlesi yaya
Urun gazilerim der Yusuf Paşa

Altı yüz tüfenkçi bin elli deli
Kargılı mısraklı tokmak tüfenkli
Karaman sıfatlı arslan yürekli
Urun şahbazlarım der Yusuf Paşa

Ağalarım vardır derya misali
Hazır vaktine Nemçe kıralı
Devr-i zamanenin Rüstem'i Zal'i
Geldim bak üstüne der Yusuf Paşa

Gelmemiş cihana böyle bir vezir
Nemçe kıralın etmek ister esir
Bir elinde altın birinde şimşir
Sizlerden isterim der Yusuf Paşa

Çerkes Paşa hemen eyledi ferman
Dini bir uğruna cümlemiz kurban
Böylece düşmana oldular revan
Halka nida edip der Yusuf Paşa

Serasker Paşa'yı edince tayin
Memiş Paşa'yı da eyledi muin
Düşmanın kanından la'l oldu zemin
Aferin gaziler der Yusuf Paşa

Evvel iç ağası yürüdü birden
Din uğruna geçti can ile serden
Yusuf Paşa erdi tebdil geriden
Urunuz koçlarım der Yusuf Paşa

Kılıçlar parlayıp toplar atıldı
İki asker birbirine katıldı
Erişti bak nusret birden alındı
Şükür Hak Yezdan'a der Yusuf Paşa

Yeniçeri kullar atar tüfengi
Görmedi cihanda kimse bu cengi
Her bir gazi aldı çifte çelengi
Gazanız mübarek der Yusuf Paşa

Kurdu cenk pazarı halk oldu şadan
Semada melekler bu cenge hayran
Cennet kapısını açmıştır Rıdvan
Huriler bekleşir der Yusuf Paşa

Bozulup küffarın tedbiri şaştı
On dokuz bin küffar kılıçtan geçti
Çoğu esir olup vafiri kaçtı
Urun gazilerim der Yusuf Paşa

Bir gaza olmuştur hakka merdane
Beş doğursun böyle doğuran ana
Zapt olundu cümle topla cephane
Müjde padişahım der Yusuf Paşa

Yusuf Paşa sensin sahib-i umur
Tedbirinde yoktur zerrece küsür
Gayretullah şimdi eyledi zuhur
Şükür hamdülillah der Yusuf Paşa

Aşık Said eyle sıdk ile dua
Canını yolunda eyledi feda
Nice futuhatlar göstere Huda
Budur hep niyazım der Yusuf Paşa
Singer (band) name: Aşık Said
Song name: Yusuf Paşa (Padişahım Olsun)
Keywords: Aşık Said songs and lyrics, Yusuf Paşa (Padişahım Olsun) song text, Aşık Said Yusuf Paşa (Padişahım Olsun) words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Aşık Said Yusuf Paşa (Padişahım Olsun) lyrics page. You can find the biography and songs of Aşık Said on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions