Singers, Lyrics, Contact

Dadaloğlu - Yusuf Emmi İle Sarı Çocuk Song Lyrics

Dadaloğlu - Yusuf Emmi İle Sarı Çocuk

Dadaloğlu - Yusuf Emmi İle Sarı Çocuk lyrics

(Yusuf)
Acem ellerinden coştum da geldim
Arayı arayı çocuğu buldum
Altmış iki aşık sazını aldım
Ver sazını bana ey Sarı Çocuk

(Dadaloğlu)
Ben ne bilem Acemlerden geldiğin
Arayı arayı hasmın bulduğun
İspat et altmış iki saz aldığım
Dedikleri yalan ey Yusuf Emmi

(Yusuf)
Ağ'lar bu çocuğun nedir davisi
Yüreğimin aşı firenk ağusu
Nerde çocuk yerin göğün çivisi
Bunun da manasın ver Sarı Çocuk

(Dadaloğlu)
Emmi çocuk gibi söyleme sözü
Hiçbir şey bilmez mi sandın sen bizi
Yeryüzünde dağı gökte yıldızı
Bilemem mi sandın ey Yusuf Emmi

(Yusuf)
Ağ'lar bu çocuğun bana kasdı ne
Bağlamasın kıvrak çalmış destine
Yedi kat yer gök neyin üstüne
Buna da bir çare bul Sarı Çocuk

(Dadaloğlu)
Seni dediğin de yeşille sarı
Şeriat yakınken danışsak bari
Hakk'ın özenerek verdiği nuru
Su gibi bilirim ey Yusuf Emmi

(Yusuf)
Aman ağ'lar bu çocuğu niderim
Kovarım buradan tekdir ederim
Sazını alır kuzu gibi güderim
Ver sazını bana ey Sarı Çocuk

(Dadaloğlu)
Nereye gidersen ben de gelirim
Her ne sorar isen onu bilirim
Üleş gibi seni dağda sürürüm
Tellerim zehirden ey Yusuf Emmi

(Yusuf)
Hendeklerden deve gibi hoplatırım
Sıkar da gözünü patlatırım
Erciyes'in başından atlatırım
Ben yörüğüm anla ey Sarı Çocuk

(Dadaloğlu)
Arkan yaz günü de uğrun güz günü
Çeke varıyorsun sık tut dizgini
Yavaşça özengile doru kuzgunu
Önü hendek gelir ey Yusuf Emmi

(Yusuf)
Haydi çıkak Erciyes'in başına
Seyredelim etrafına döşüne
Erciyes de girmiş kaç bin yaşına
Bunun karşılığını ver Sarı Çocuk

(Dadaloğlu)
Çıkalım da Erciyes'in başına
Seyredelim etrafına döşüne
Aç ağzını ben bakayım dişine
Aldın mı alımın Ey Yusuf Emmi

(Yusuf)
Nice aşık alamadı sazımı
Koç yiğitler çeker idi nazımı
Yiğit başın için alma sazını
Hayır duamı al ey Dadaloğlu

(Dadaloğlu)
Ben Dadal'ım bilmedin mi zatımı
Al altımdan gel de gezdir atımı
Somuruk verem sana eşek etini
Ver sazını var git Yusuf Emmi
Singer (band) name: Dadaloğlu
Song name: Yusuf Emmi İle Sarı Çocuk
Keywords: Dadaloğlu songs and lyrics, Yusuf Emmi İle Sarı Çocuk song text, Dadaloğlu Yusuf Emmi İle Sarı Çocuk words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Dadaloğlu Yusuf Emmi İle Sarı Çocuk lyrics page. You can find the biography and songs of Dadaloğlu on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions