Singers, Lyrics, Contact

Celali Baba - Yurt Yuva Kıldığın (Ağıt) Song Lyrics

Celali Baba - Yurt Yuva Kıldığın (Ağıt)

Celali Baba - Yurt Yuva Kıldığın (Ağıt) lyrics

Yurt yuva kıldığın tenli mereği
Düzüp koşmak idin tepir eleği
Şu kavdan yaptığın tecir tereği
Divan-ı Bari'ye yadigar götür

Elinde ördüğün çöpür ağını
Kâhan eylediğin kelem bağını
Şu kabal biçtiğin sap orağını
Al ulu Tanrı'ya bergüzar götür

Yetim gömleğini diken iğneyi
Her gün yal verdiğin topal ineği
Ayran topladığın şu ak küleği
Mahşer yığnağına sakla sar götür

Üç kot arpa beş kot çavdar ekerdik
Kesmik ekmeğine hasret çekerdik
Namertlere ağı merde şekerdik
Sözünü tekrar et iftihar götür

İle kısmet balsa bize pay taştı
Yokluktan derdimiz deryalar aştı
Açlıkla uğraşmak hayli savaştı
Çektiğin mihnetten ah ü zar götür

Yetim kalmış idin emzik tavında
Gamınla kardeştin gençlik çağında
Bir gül yeşertmedi vuslat bağında
Gönül yaraların hep berat götür

De ki Kadir Mevlam bize ilişme
Dünyada sızıyan çıbanı deşme
Celâli Baba'dan sorma söyleşme
Bu dertli çobandan bir selam götür
Singer (band) name: Celali Baba
Song name: Yurt Yuva Kıldığın (Ağıt)
Keywords: Celali Baba songs and lyrics, Yurt Yuva Kıldığın (Ağıt) song text, Celali Baba Yurt Yuva Kıldığın (Ağıt) words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Celali Baba Yurt Yuva Kıldığın (Ağıt) lyrics page. You can find the biography and songs of Celali Baba on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions