Singers, Lyrics, Contact

Aşık Ravzi - Yine Baş Kaldırdı Moskof Kralı Song Lyrics

The image of Aşık Ravzi

Aşık Ravzi - Yine Baş Kaldırdı Moskof Kralı lyrics

Yine baş kaldırdı Moskof kralı
Kaçma kafir sana meydanımız var
Seninle eyleriz ceng ü cidali
Bu yolda ölecek kurbanımız var

Kaldırdı bu yüzden Sultan Ahmed Han
Çağrıldı Ocaklı eyledi divan
Saf saf olup cümle geldiler heman
Dediler uğ(u)runa bir canımız var

Dağıldı fermanlar kuşe-i çar'e
Turnacılar çıktı yüz bin serdare
Yüz çavuş doksan atlı çıkt(ı) aş(i)kare
Kan saçar bir sahib-kıran'ımız var

Açılıp al yeşil bayrak düzüldü
Her diyardan serdengeçti yazıldı
Boşandı aç kurtlar bendi çözüldü
Ağzını açmışlar arslanımız var

Sipahi ağalar kalktı yürüdü
Yer götürmez atlı cenkçi bürüdü
Binbaşılar çekti Aşiret Kürdü
Nice bin mızraklı toğanımız var

Bunca seyir seyran bin paşa hazır
Kırk dört üçer tuğlu şöhretli vezir
Sancağ-ı Şerif'in rehberi yardir
Resul-ı Kibriya burhanımız var

Donanma-yı humayun gezer deryada
Kalyoncu askeri hazır amade
Yelken üzerinde sancak küşade
Kulların umurun koyanımız var

Boşnak Arnavut hiç gelmez hesaba
Tatar Han askeri ölmüş kasaba
Yakarlar ülkeni olur harabe
Oklar atar bunca kemanımız var

Yedi kral kalksa bozulur ırzı
İslam'a yardımcı Mevlanın fevzi
Seferdir şüheda menzili Ravzi
Bu yola ser feda imanımız var
Singer (band) name: Aşık Ravzi
Song name: Yine Baş Kaldırdı Moskof Kralı
Keywords: Aşık Ravzi songs and lyrics, Yine Baş Kaldırdı Moskof Kralı song text, Aşık Ravzi Yine Baş Kaldırdı Moskof Kralı words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Aşık Ravzi Yine Baş Kaldırdı Moskof Kralı lyrics page. You can find the biography and songs of Aşık Ravzi on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2020, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions