Singers, Lyrics, Contact

Dertli Divani - Turnalar Song Lyrics

Dertli Divani - Turnalar

Dertli Divani - Turnalar lyrics

Pervaz vurup gökyüzünde (hey can) dönünce
Dinlen tarif edem yolu turnalar
Hidayet Mevla'dan kalkın deyince
Gözetleyin sağı solu turnalar

Varıncağız Amasya'nın üstüne
Secde kılın Hamdullah'ın postuna
Dergâhına damanına destine
Ezelden demişiz beli turnalar

Durmayın Çetmi'de açın pervazı
Ali Pir Civan'a eylen niyazı
Hacıköy'de şehitlerin şahbazı
Onun da bir ismi deli turnalar

Merzifon'dan seyreyleyin ovayı
Kılavuz eyleyin bâd-ı sabayı
Ziyaret eyleyin pir-i babayı
Hoştur o sultanın hali turnalar

Bir gececik yatın kırklar dağında
Bülbül öter bahçesinde bağında
Açın kanatları seher çağında
Seyredin ülkeyi ili turnalar

Hamdülillah gören çeker mi yası
Pirim Bektaş Veli mülkün ihyası
Nur-î Cemalettin hasların hası
Pervane o yarin kulu turnalar

***

Hak yoluna gidenlerin
Asa olsam ellerine
Her pir vasfın edenlerin
Kurban olsam dillerine

Bir ustada olsam çırak
Bir olurdu yakın ırak
Kemiğimi yapsam tarak
Yar zülfünün tellerine

Cesedimi kavursalar
Yönüm Hakk'a çevirseler
Harman gibi savursalar
Muhabbetin yellerine

Vakit kalmadı durmağa
Seyrani arz eyler varmağa
Deryaya giden ırmağa
Katre olsam sellerine

Söz: Aşık Sıtkı & Aşık Seyrani - Müzik: Anonim
Kalan - 2005
Singer (band) name: Dertli Divani
Song name: Turnalar
Keywords: Dertli Divani songs and lyrics, Turnalar song text, Dertli Divani Turnalar words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Dertli Divani Turnalar lyrics page. You can find the biography and songs of Dertli Divani on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions