Singers, Lyrics, Contact

Ultima Thule - Sverige Är Mitt Allt På Jorden Song Lyrics

Ultima Thule - Sverige Är Mitt Allt På Jorden

Ultima Thule - Sverige Är Mitt Allt På Jorden lyrics

Sverige är mitt allt på jorden intet där som sverige skönt
Med den vita fjäll mot norden ty göra norskens grönt
Där på fina stoltas drömmar klar blåa insjöns slår
Där på färdrens stora drömmar än i tronens öden står

Sverige är mitt allt på jorden intet där som sverige kärt
Första stegen första orden där av far och mor jag lärt
Där jag levt i stilla hagar stigit sagans rike in
Där jag drömt i unga dagar drömt om hjärtevännen min

Sverige är mitt allt på jorden intet där som sverige rikt
Gav den stund och bark och orden var den dock i tro sig likt
Det var nästan all min bärgen mest av all min bröstomså
Och i fanans bästa färgen såg den skull på himmelns blå

Sverige är mitt allt på jorden intet där som sverige skönt
Med den vita fjäll mot norden ty göra norskens grönt
Där på fina stoltas drömmar klar blåa insjöns slår
Där på färdrens stora drömmar än i tronens öden står
Där på färdrens stora drömmar än i tronens öden står
Singer (band) name: Ultima Thule
Song name: Sverige Är Mitt Allt På Jorden
Keywords: Ultima Thule songs and lyrics, Sverige Är Mitt Allt På Jorden song text, Ultima Thule Sverige Är Mitt Allt På Jorden words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Ultima Thule Sverige Är Mitt Allt På Jorden lyrics page. You can find the biography and songs of Ultima Thule on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions