Singers, Lyrics, Contact

Vreid - Svart Song Lyrics

Vreid - Svart

Vreid - Svart lyrics

Eit andlete herja
Skjebneslått
Med byrgt og berjet,
Edelgrått
Eit mange-tusenårig blikk
Som gøymer alt som kom og gikk
Dette er min heimkyst - Her og slik
Og ingen anna lik
Det lir mot natt, ei vinternatt
Svart, Stjernelaus, heilt lysforlatt
Dødstyst som is på ei rute
Angsten og uroa gror
Håpa sin levande plante bak ruta
Står i ein stivna klump av jord
Motgangen, mørket og kulda
Drysser sin snø over sjela
Drysser sin iskalde oske
Lydlaust, usynleg og kvelande
Singer (band) name: Vreid
Song name: Svart
Keywords: Vreid songs and lyrics, Svart song text, Vreid Svart words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Vreid Svart lyrics page. You can find the biography and songs of Vreid on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions