Singers, Lyrics, Contact

Obtest - Svarbiausias Mūšis Song Lyrics

Obtest - Svarbiausias Mūšis

Obtest - Svarbiausias Mūšis lyrics

Kad nieks neįtartų, kariauna viesulu joja
Po vėjo skraiste,
Kad nieks neišgytų, mirusiu vandeniu
Vėlinas plauna žaizdas.
Kad nieks nepalūžtų, iš rago stiprybės
Geria vaiduokliai raiti,
Kad nieks nepaspruktų, juodbėrių kojos
Ugninės šauna strėle...

... Dovanok man gyvenimą
Dar vienam mūšiui,
Dar vienai aušrai,
Dar vienam gurkšniui
Iš rago Dausų...
... Dar vienai pergalei...

Požemių kalvėse plienas,
Nukaltas juodojoj ugny,
Grūdintas priešo krūtinėje,
Aštrintas stabio širdim,
Ranką ne vieną pakeitęs,
Tarnauja lig šiolei kovoj,
Mirtį ar pergalę neša
Amžiną kovą Dausų prarajoj...
Singer (band) name: Obtest
Song name: Svarbiausias Mūšis
Keywords: Obtest songs and lyrics, Svarbiausias Mūšis song text, Obtest Svarbiausias Mūšis words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Obtest Svarbiausias Mūšis lyrics page. You can find the biography and songs of Obtest on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions