Singers, Lyrics, Contact

Rona Nishliu - Suus Song Lyrics

Rona Nishliu - Suus

Rona Nishliu - Suus lyrics

Në këtë botë, dashuria s'jeton më
Koha më për ne s'ka kohë, jo
Jo, oh
Jo... oh...
Koha më për ne s'ka kohë

Ateron aeroplani im
Në pistë pa drita të shpirtit tënd.
Me bërryla ngjiten sot
Ata që dje s'jetonin dot.

Por të djeshmet s'kanë rëndësi
Nga detra të trazuar u përpinë
Oh të nesërmet nuk do të sjellin gjë,
Veç shpresë pa shpresë e marrëzi

Më lerni të qaj... qaj... qaj...
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani

Më lerni të qaj... qaj... qaj...
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani

Më lerni të qaj... qaj... qaj...
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani
Singer (band) name: Rona Nishliu
Song name: Suus
Keywords: Rona Nishliu songs and lyrics, Suus song text, Rona Nishliu Suus words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Rona Nishliu Suus lyrics page. You can find the biography and songs of Rona Nishliu on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions