Singers, Lyrics, Contact

Silleli Süruri - Süruri (Serzeniş) Song Lyrics

Silleli Süruri - Süruri (Serzeniş)

Silleli Süruri - Süruri (Serzeniş) lyrics

Nice bir yaş döker ağlarsın kanlar
Garip öksüz melil yarsız Süruri
Gönül bahçesinde taze fidanlar
Meyvası tükenmiş narsız Süruri

Temelden kurumuş olmuş tarumar
Kabil olmaz yüzbin eylesen timar
Zevalını bulmuş cümle hep eşcar
Evi harap bağı yarsız Süruri

Sırrını bildirme sakın namerde
Başını uğradır onulmaz derde
Olur olmaz elin erdiği yerde
Niçün böyle gezen karsız Süruri

Ezelden karımız bizim bu yanmak
Mihnet şarabını nuş edüp kanmak
Ehli aşka göre nolsun utanmak
Ko desinler bana arsız Süruri
Singer (band) name: Silleli Süruri
Song name: Süruri (Serzeniş)
Keywords: Silleli Süruri songs and lyrics, Süruri (Serzeniş) song text, Silleli Süruri Süruri (Serzeniş) words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Silleli Süruri Süruri (Serzeniş) lyrics page. You can find the biography and songs of Silleli Süruri on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions