Singers, Lyrics, Contact

Özgür Akdemir - Sürüler İçinde Sürmeli Koyun Song Lyrics

Özgür Akdemir - Sürüler İçinde Sürmeli Koyun

Özgür Akdemir - Sürüler İçinde Sürmeli Koyun lyrics

Sürüler içinde sürmeli koyun
şafaklar atıyor sarhoşum uyun
A canım gel uyu
Son kadehte yaptın bana bir oyun

Niyandasın sürmeli palazım niyanda
Had'aman niyanda
Ellerim saz çalar gözüm ihvanda
Had'aman ihvanda

Aşağıdan gelir gelinin göçü
Gelin mi ettiler canımın içi
A canım gel içi
Beş sene sakladım verdiğin saçı

İki çeşme yaptım altın oluklu
Suyunu bağladım alabalıklı
A canım balıklı
Bir yar sevdim o da benden yanıklı
Singer (band) name: Özgür Akdemir
Song name: Sürüler İçinde Sürmeli Koyun
Keywords: Özgür Akdemir songs and lyrics, Sürüler İçinde Sürmeli Koyun song text, Özgür Akdemir Sürüler İçinde Sürmeli Koyun words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Özgür Akdemir Sürüler İçinde Sürmeli Koyun lyrics page. You can find the biography and songs of Özgür Akdemir on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions