Singers, Lyrics, Contact

Aşık Serdari - Sür Beni Beni Song Lyrics

Aşık Serdari - Sür Beni Beni

Aşık Serdari - Sür Beni Beni lyrics

Aşamadım zormuş Leyla gediğin
İllerden illere sür beni beni
Kusurum var ise sakla sevdiğim
Dillerden dillere sür beni beni

Yanarım içerden çıkmaz dumanım
Bir avuç kül oldum sormaz cananım
Tutar ah u zarım salmaz gümanım
Sellerden sellere sür beni beni

Gel gönlümün canı gül bazı bazı
İlhamım sendeymiş çalamam sazı
Kurbanın olayım etme bu nazı
Güllerden güllere sür beni beni

Ben ağacı isem sen de meyvasın
Bundan böyle kaynat sevda cezvesin
Der Serdari bende yoksa hevesin
Çöllerden çöllere sür beni beni
Singer (band) name: Aşık Serdari
Song name: Sür Beni Beni
Keywords: Aşık Serdari songs and lyrics, Sür Beni Beni song text, Aşık Serdari Sür Beni Beni words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Aşık Serdari Sür Beni Beni lyrics page. You can find the biography and songs of Aşık Serdari on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions