Singers, Lyrics, Contact

Adnan Türköz - Sultan Murad Kalkmış Song Lyrics

Adnan Türköz - Sultan Murad Kalkmış

Adnan Türköz - Sultan Murad Kalkmış lyrics

(ahey) Hazır ol vaktine de Nemse kralı
Mağripten üstüne asker geliyor
(ahey) Yıkacaktır da tacın ile tahtını
Sultan Murat kalkmış kendi geliyor
(geliyor ey geliyor ey ah)

(ahey) Gelen Ahmet Paşa da kendidir kendi
Elli bin süvari de küsürü cündî
(ahey) Kaçma kafir kaçma da ölümün şimdi
Hacı Bektaş Veli kalkmış geliyor
(geliyor ey geliyor ey ah)

(ahey) Yetmiş bin var da siyah postal giyecek
Seksen bin var Allah Allah diyecek
(ahey) Doksan bin var da tatlı cana kıyacak
Yüz bini de Tatarandan geliyor
(geliyor ey geliyor ey ah)

(ahey) Karac'oğlan da der ki burda durulmaz
Güleç yüze tatlı dile doyulmaz
(ahey) Gökteki yıldızdan da çoktur sayılmaz
Yedi iklim dört köşeden geliyor
(geliyor ey geliyor ey ah)
Singer (band) name: Adnan Türköz
Song name: Sultan Murad Kalkmış
Keywords: Adnan Türköz songs and lyrics, Sultan Murad Kalkmış song text, Adnan Türköz Sultan Murad Kalkmış words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Adnan Türköz Sultan Murad Kalkmış lyrics page. You can find the biography and songs of Adnan Türköz on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions