Singers, Lyrics, Contact

Maryla Rodowicz - Polska Madonna Song Lyrics

Maryla Rodowicz - Polska Madonna

Maryla Rodowicz - Polska Madonna lyrics

Madonno, Polska Madonno
Panno z dzieckiem mуw
Jak ty sobie radzisz
Noc№ wњrуd zіych snуw?

Madonno, Polska Madonno
Sk№d masz pieni№dze na czynsz
Czy ciк nie przeraїa
Paj№k albo mysz?

Damy ci kwiatek na Њwiкto Kobiet
Czapkк na bakier i Polski obie
Damy ci wуdki i bilet do kina
Kace i smutki i dwуje na szynach

Damy przyrzeczeс starych tysi№ce
I niedorzecznie maіe pieni№dze
Damy ci beіkot i stracha w polu
A dla maіego miejsce w przedszkolu

Madonno, Polska Madonno
Panno z dzieckiem mуw
Jak ty sobie radzisz
Noc№ wњrуd zіych snуw

Madonno, Polska Madonno
Pusto w іуїku twym
Jaki w twojej gіowie
Њpiewaж musi rym

Damy ci kwiatek na Њwiкto Kobiet...
Byle do nocy, byle do jutra
Tіucze siк w tobie litania smutna
Sen ciк otuli jak іaska boska

Polska Madonno, Madonno Polska
Sen ci daruje szminkк francusk№
Piersi okryje szkarіatn№ bluzk№
Sen ci daruje nadziejк pіonn№

Polska Madonno, Polska Madonno
Singer (band) name: Maryla Rodowicz
Song name: Polska Madonna
Keywords: Maryla Rodowicz songs and lyrics, Polska Madonna song text, Maryla Rodowicz Polska Madonna words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Maryla Rodowicz Polska Madonna lyrics page. You can find the biography and songs of Maryla Rodowicz on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions