Singers, Lyrics, Contact

Vintersorg - Pa Landet Song Lyrics

Vintersorg - Pa Landet

Vintersorg - Pa Landet lyrics

Här i vårens och naturen sköte
Dit jag flytt från stadens kvalm och tvång
Här jag stämt med dig, min lyra, möte
Här du åter klinga må, min sång!
Flora blomsterprydda spiran sträcker
Över bladlös skog och naken mark
Strax, vad liv hon med sin trollstav väcker
Vad förvandling i den vida park

Sippor mysa på den mattan gröna
Där nyss drivan fällt sin sista tår
Trädens kronor, svällande och sköna
Slå för vårvind ut sitt fagra hår
Blåögd källa ner i dalen leker
Mellan blomstren i sin högtidsdräkt
Böljan solbeglänsta stranden smeker
Rörd av västanvindens ljumma fläkt

Och med nyväckt kärlek på sin tunga
Hör jag sångfågeln, fri och nöjd
Än från toppens späda kvistar sjunga
Än sig svinga upp i himmelshöjd
I er famn, som mig nyss öppnat blivit
Jag och stämma vill mitt hjärtas lov
För det sköna som naturen givit
Bli en bard vid hennes rika hov!
Singer (band) name: Vintersorg
Song name: Pa Landet
Keywords: Vintersorg songs and lyrics, Pa Landet song text, Vintersorg Pa Landet words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Vintersorg Pa Landet lyrics page. You can find the biography and songs of Vintersorg on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2019, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions