Singers, Lyrics, Contact

Aşık Zülali - Olur (Bir Kişi Ki Kemalini) Song Lyrics

Aşık Zülali - Olur (Bir Kişi Ki Kemalini)

Aşık Zülali - Olur (Bir Kişi Ki Kemalini) lyrics

Bir kişi ki kemalini hıfzetse
İrfan meclisinde piri nur olur
Şerifat babına kayım olmayan
Daim onun altı üstü nar olur

Üç nedir ki üç kitapta yeri yok
Ziya vermiş her eşyada nuru çok
Ol kim idi bey gafilden değdi ok
Mahşerde Resula iddakar oldu

Bendi yok başının yüce seri var
Hak talanın hikmeti var sırrı var
Ol nedir ki beş iklimde yeri var
Bunu bilmeyenin işi zar olur

Zülali de der ki zihnim bulanır
Didelerim gam bahrinde sulanır
Ol nedir ki dağ başına dolanır
Çıkar can cesetten rüzigar olur

Singer (band) name: Aşık Zülali
Song name: Olur (Bir Kişi Ki Kemalini)
Keywords: Aşık Zülali songs and lyrics, Olur (Bir Kişi Ki Kemalini) song text, Aşık Zülali Olur (Bir Kişi Ki Kemalini) words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Aşık Zülali Olur (Bir Kişi Ki Kemalini) lyrics page. You can find the biography and songs of Aşık Zülali on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions