Singers, Lyrics, Contact

Ultima Thule - Bäring Nord Song Lyrics

Ultima Thule - Bäring Nord

Ultima Thule - Bäring Nord lyrics

jag har seglat över haven
snart nog i 20 år
lärt hur dystra dagar
kommer och går
alla oceaner
har varit för mig en bädd
och i storm på vilda vatten
jag aldrig varit rädd

men nu kallar mig den jord
där i norr den sköna nord
och det tär min kropp och själ att jag ej är där
och för mitt inre öga
ser jag skogens stammar höga
vid den plats som för mig kan kallas hem

brevet från min son
kom likt vinden norr ifrån
en dröm att följa pappa
att gå i faders spår
så drar jag sakta handen
genom mitt gråa hår
och från fårad kind i stillhet
jag stryker bort en tår

ja nu kallar mig den jord
där i norr den sköna nord
och det tär min kropp och själ att jag ej är där
och för mitt inre öga
ser jag skogens stammar höga
vid den plats som för mig kan kallas hem

längtans starka vingar bär mig hem
skall aldrig mera lämna släkt och vän
i sverige finns du kvar jag minns dig kära far

ung och stursk i sinnet
inga drömmar sköts i sank
jag matats har med minnen
fast utsvulten och pank
men när vildheten i hjärtat
med ålder viker bort
och tankar om ett äventyr
är att minnas år som gått

ja då kallar mig den jord
där i norr den sköna nord
och det tär min kropp och själ att jag ej är där
och för mitt inre öga
ser jag skogens stammar höga
vid den plats som för mig kan kallas hem

men nu kallar mig den jord
där i norr den sköna nord
och det tär min kropp och själ att jag ej är där
och för mitt inre öga
ser jag skogens stammar höga
vid den plats som för mig kan kallas hem
Singer (band) name: Ultima Thule
Song name: Bäring Nord
Keywords: Ultima Thule songs and lyrics, Bäring Nord song text, Ultima Thule Bäring Nord words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Ultima Thule Bäring Nord lyrics page. You can find the biography and songs of Ultima Thule on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions