Singers, Lyrics, Contact

Çekiç Ali - Aziziye Aziziye Song Lyrics

Çekiç Ali - Aziziye Aziziye

Çekiç Ali - Aziziye Aziziye lyrics

Aziziye Aziziye
Duman durdu çöl yazıya
Gurban olayım olayım
Beşikte yatan guzuya

Aziziye vardım sabah
Ballar gelir dabah dabah
Hep gırılın Avşar eli
Memmet gider başı gabah

Çahdım dikkeyi çıhmıyor
Gırık omuzum galhmıyor
Veriver gardaş (Sultan) martinim
Gardaş gardaşa bahmıyor

Sokahda gayfe gavrulur
Dumanı göye savrulur
Guşlar yuvadan uçmadan
Ana guzudan ayrılır
Singer (band) name: Çekiç Ali
Song name: Aziziye Aziziye
Keywords: Çekiç Ali songs and lyrics, Aziziye Aziziye song text, Çekiç Ali Aziziye Aziziye words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Çekiç Ali Aziziye Aziziye lyrics page. You can find the biography and songs of Çekiç Ali on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions