Singers, Lyrics, Contact

Yavuz Bülent Bakiler - Azerbaycan Yüreğimde Şahdamar Song Lyrics

Yavuz Bülent Bakiler - Azerbaycan Yüreğimde Şahdamar

Yavuz Bülent Bakiler - Azerbaycan Yüreğimde Şahdamar lyrics

Kuşluk vaktine kadar geceler boyu
Savrularak okuduğum yine Şehriyar
Ala ceylanlara benzer hep Azeri türküler
Dinlediğim tar

Ayrılmaz başımdan bırakmaz beni artık
Selamsız sabahsız bir efkar
Ve yüreğim bin yıllık destanlarla tutuşur
Büyür Azerbaycan kadar

Azerbaycan
Dedem Korkut şafağı
Mübarek dilimi süt gibi sağar
Bazen rüzgar olur iliklerimde
Bazen yağmur gibi üstüme yağar

Götür beni Aras Al beni Hazar
Oğuz'u Oğuz'dan başka kim anlar
Yaram derin merhemim yok vaktim dar
Bir destan yazar gibi yaz beni Hazar
Duy beni Bahtiyar
Duy beni Şahmar

Geçen zaman üstüne dökülen kan üstüne
Kılıç - kalkan üstüne
Ve ağzı köpüren yeleli atlar üstüne
Benim bir yeminim var
Azerbaycan yüreğimde bir şahdamardır
Ben Yakup gibiyim uzun yıllardır
Onda Yusuf'umun kokusu vardır
Ve hasreti gönlümde büyük Türkistan kadardır
Ayettir kitabımda bayrağımda rüzgardır
Azerbaycan yüreğimde şahdamardır

Şimdi Azerbaycan'da mevsim bahardır
Türküleri yine, baştanbaşa efkardır
Düşlerime yağan kardır
Boynu bükük bir diyardır
Yardır
Ağzı köpüren atlar üstüne yeminim vardır
Azerbaycan yüreğimde bir şahdamardır
Singer (band) name: Yavuz Bülent Bakiler
Song name: Azerbaycan Yüreğimde Şahdamar
Keywords: Yavuz Bülent Bakiler songs and lyrics, Azerbaycan Yüreğimde Şahdamar song text, Yavuz Bülent Bakiler Azerbaycan Yüreğimde Şahdamar words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Yavuz Bülent Bakiler Azerbaycan Yüreğimde Şahdamar lyrics page. You can find the biography and songs of Yavuz Bülent Bakiler on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions