Singers, Lyrics, Contact

Sabahat Akkiraz - Ayıplarım Gönül Seni Song Lyrics

Sabahat Akkiraz - Ayıplarım Gönül Seni

Sabahat Akkiraz - Ayıplarım Gönül Seni lyrics

Ayıplarım gönül seni
Hal bilmeze hal sorarsın
Yanında bülbül dururken
Kargalardan gül sorarsın
Nerden düştüm gizli derde
Aşkın gözümüzde perde
Nalbant olmayan şehirde
Aşk atına nal sorarsın
Hak nazar eylemiş göze
Odur yol gösteren bize
Kulağı sağır dilsize
İklim iklim yol sorarsın
Pir Dede'yi beğenmezsin
Ne söylüyor dinlemezsin
Kendi kusurun görmezsin
Elin eksiğin ararsın
Singer (band) name: Sabahat Akkiraz
Song name: Ayıplarım Gönül Seni
Keywords: Sabahat Akkiraz songs and lyrics, Ayıplarım Gönül Seni song text, Sabahat Akkiraz Ayıplarım Gönül Seni words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Sabahat Akkiraz Ayıplarım Gönül Seni lyrics page. You can find the biography and songs of Sabahat Akkiraz on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions