Singers, Lyrics, Contact

Muhtar Yahya Dağlı - Ayazma Faslı Song Lyrics

Muhtar Yahya Dağlı - Ayazma Faslı

Muhtar Yahya Dağlı - Ayazma Faslı lyrics

Guş tut bekçi söylesin
Ağam safa ile dinlesin
Ayazma'nın vasfın size
Bekçi kulun nakleylesin

Erişti himmet-i sultan
Ma'mur oldu cümle viran
Üsküdar'ın her canibi
Seyre seza oldu heman

Ayazma'nın kahveleri
Gayet müferrih her yeri
Derya-yı ummana karşı
Seyran edersin her yeri

Yalıları ali bina
Ağam vasfetmeğe seza
Kasr-i cennet misalidir
Her birine olmaz beha

Soyun gir deniz hamamına
Zevk ü safa encamına
Caminin yoktur naziri
Kıldım dua itmamına

Cami oldu ali bina
Çalışmış üstad ona
Eyle temaşa alemi
Pencereler olmuş müheyya

Bina oldu ali mekan
Dükkanları bulmuş nizam
Bir tarafında yastıkçılar
Tezgahları kurmuş tamam

Üstadların erkanı var
Her birinin mekanı var
Demircisi çilingiri
Hem şişeci dükkanı var

Bir tarafta basmacılar
Mücessem yemeni basar
Ab u havası latiftir
Bad-i saba yeli eser

İhsaniye bi-bedeldir
Ayazma andan güzeldir
Her ne kadar methedersem
İkisi de methe sezadır

Her yerde var çörekçiler
Her köşede ekmekçiler
Her mahallenin başında
Beklemektedir bekçiler

(... )
(... )
Biz de söze nizam ettik
Size kelamı tamam ettik
Singer (band) name: Muhtar Yahya Dağlı
Song name: Ayazma Faslı
Keywords: Muhtar Yahya Dağlı songs and lyrics, Ayazma Faslı song text, Muhtar Yahya Dağlı Ayazma Faslı words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Muhtar Yahya Dağlı Ayazma Faslı lyrics page. You can find the biography and songs of Muhtar Yahya Dağlı on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2021, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions