Singers, Lyrics, Contact

Ultima Thule - (Bonus) Du Gamla Du Fria Song Lyrics

Ultima Thule - (Bonus) Du Gamla Du Fria

Ultima Thule - (Bonus) Du Gamla Du Fria lyrics

Du gamla du fria du fjällhöga nord,
du tysta du glädjerika sköna,
jag hälsar dig värnaste land uppå jord,
din sol din himmel dina ängder gröna
din sol din himmel dina ängder gröna

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden,
jag vet att du är och du blir vad du var,
ja jag vill leva jag vill dö i norden
ja jag vill leva jag vill dö i norden

Jag städes vill tjäna mitt älskade land,
dig trohet till döden vill jag svära
din rätt skall jag värna med håg och med hand,
din fana högt din bragderika bära
din fana högt din bragderika bära

Med Gud skall jag kämpa för hem och för härd
för sverige den kära fosterjorden,
jag byter dig ej mot allt i en värld,
nej jag vill leva jag vill dö i norden
nej jag vill leva jag vill dö i norden
Singer (band) name: Ultima Thule
Song name: (Bonus) Du Gamla Du Fria
Keywords: Ultima Thule songs and lyrics, (Bonus) Du Gamla Du Fria song text, Ultima Thule (Bonus) Du Gamla Du Fria words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Ultima Thule (Bonus) Du Gamla Du Fria lyrics page. You can find the biography and songs of Ultima Thule on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2019, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions