Singers, Lyrics, Contact

Ulaş Oral - 100 Song Lyrics

Ulaş Oral - 100

Ulaş Oral - 100 lyrics

100'ümde 1 ben var, 1 de öbür ben.
Kaçmak çok kolay insancıklardan,
100'leşmek çok zor inan, inan ki 100'ümle...
Acılar birikmiş 100'ümde...

Düşersem tutan sen de değilsen
Kanarsam yine en derinimden
100'ersem kaçıp can simidimden
100 100'eyim...

100'leşsem hemen kör kaderimle
Dağılsa 100'üm gülmeden önce
Düzelse hemen törpülenince
100 100'eyim yine...

100'ümde 1 yangınla uyandım sabah,
100'düm sularda söndü.
Sonra 100'düm 100'ümü birden;
100 100'eyim artık ben ve öbür benle...

Kaçarken, düşerken, isterken, ararken, kaybederken her şeyi gördüm.
100'üm hep vardı sense kördün!
Singer (band) name: Ulaş Oral
Song name: 100
Keywords: Ulaş Oral songs and lyrics, 100 song text, Ulaş Oral 100 words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Ulaş Oral 100 lyrics page. You can find the biography and songs of Ulaş Oral on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2019, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions