Singers, Lyrics, Contact

Mustafa Salman - Saatler Vurdu Song Lyrics

Mustafa Salman - Saatler Vurdu

Mustafa Salman - Saatler Vurdu lyrics

Elime kondu ya pire
Ararım göynüme göre
Aç kapıyı nazlı yarim
Saatler vurdu ya bire

Dağlarda oluyor tilki
Bu kız anasının ilki
Aç kapıyı nazlı yarim
Saatler vurdu ya iki

Dağlarda olur gece
Bak şu başa gelen güce
Aç kapıyı nazlı yarim
Saatler vurdu ya üçe

Sular akar perde perde
Bak şu başa gelen derde
Aç kapıyı nazlı yarim
Saatler vurdu ya dörde

Dağlarda oluyor meşe
Bak şu başa gelen işe
Aç kapıyı nazlı yarim
Saatler vurdu ya beşe

Sarrafta olur altın
Be kız senin çirkin bahtın
Aç kapıyı nazlı yarim
Saatler vurdu ya altı

Dere boyunda mediye
Bir saatım var hediye
Aç kapıyı nazlı yarim
Saatler vurdu ya yediye

Hanımın ağzında miskete sakız
Hanım kalmış yapayalnız
Aç kapıyı nazlı yarim
Saatler vurdu ya sekiz

Direklerde altın topuz
Harcadığım beş yüz otuz
Aç kapıyı nazlı yarim
Saatler vurdu ya dokuz

Hanımın ayağında sakızı donu
Söyliyeceklerim sözümün sonu
Aç kapıyı nazlı yarim
Saatler vurdu ya onu

Yassı ezeni okundu
Eli elime dokundu
Sabah namazı okundu
Cana ciğere dokundu

Gidiyorum uğurlar olsun
Çayır çimen yolun olsun
Benden gayri yar seversen
İki gözlerin kör olsun
Singer (band) name: Mustafa Salman
Song name: Saatler Vurdu
Keywords: Mustafa Salman songs and lyrics, Saatler Vurdu song text, Mustafa Salman Saatler Vurdu words

Similar songs and lyrics

Statistics and social media links

Thank you for visiting our Mustafa Salman Saatler Vurdu lyrics page. You can find the biography and songs of Mustafa Salman on Singer Song Lyrics website. You can watch the youtube video clip of the song while you are reading the lyrics of the song.
If you want to add new songs, youtube videos, singer or band details to Singer Song Lyrics website, or to correct the mistakes in the existing pages, you can get in touch with our editors through our contact page.
Singer Song Lyrics © 2012-2020, Sitemap, Privacy Policy, Terms and Conditions